Napady padaczkowe.

Napady padaczkowe, występujące wczesnym rankiem mogą mieć przyczynę w hipoglikemii; wystarczy wówczas zalecić zażywanie 200 g cukru na czczo, aby wyleczyć taką niby padaczkę samoistną. Jej przyczyna leży oczywiście w zakłóconym metabolizmie. Ale z kolei i zaburzenia metabolizmu mogą być wrodzone. Przez tzw. pogotowie drgawkowe rozumie się wrodzoną skłonność, ale znowu niekoniecznie dziedziczną, lecz wcześnie nabytą. Te wrodzone skłonności określano rozmaicie: psychopatia epileptoidalna czyli epileptoidia, constitutio ictaffinis (Mauz), la personnalite glischroide (Winkowska) lub ixoide (Strómgen). Określeń tych używa się na oznaczenie zespołu cech psychicznych i somatycznych, które są wyrazem klinicznym konstytucyjnej skłonności do wystąpienia jawnej padaczki, chociaż w sprzyjających warunkach może taki osobnik nawet nigdy nie mieć napadu padaczkowego. Nawet w przypadkach, w których nie da się wykryć uchwytnych objawów neurologicznych, nie mamy wątpliwości, że chodzi tu o proces organiczny mózgu, nie zawsze zresztą dający objawy zespołu psycheorganicznego otępiennego lub charakteropatycznego. Obecność organicznie uwarunkowanej skłonności może sprawiać, że czasem toksyczny czynnik, który przy braku predyspozycji u zdrowego człowieka przeszedłby bez następstw, u predysponowanego konstytucyjnie może wywołać atak padaczkowy klinicznie jawny. Istotą tej predyspozycji jest zawsze organiczne uszkodzenie mózgu. Padaczka dziecięca jest wyrazem encefalopatii i idzie przeważnie równolegle z niedorozwojem umysłowym i cechami charakteropatycznymi. Sprawy te bywają wywołane przez te same przyczyny. Naliczono ich kilkadziesiąt. Przyczyny te mogą imitować dziedziczność, podobnie jak w oligofrenii. Dla przykładu przytoczmy konstytucyjne anomalie anatomiczne kostnego kanału porodowego, dziedziczone z matek na córki, a usposabiające do ciężkich porodów, narażających noworodki na urazy czaszki. Przykład ten obrazuje istotną różnicę między prawdziwą dziedzicznością, zachodzącą przy przenoszeniu cech za pomocą masy dziedzicznej, a dziedzicznością rzekomą, gdy dziedziczy się tylko, jak w podanym przykładzie, anatomiczne cechy usposabiające pośrednio do powstania encefalopatii. Taka sama rzekoma dziedziczność zachodzi w wypadku zmian anatomicznych miednicy kostnej, wywołanych krzywicą. Jeżeli w ciągu wielu pokoleń warunki odżywiania pozostaną tak samo niekorzystne, to dla genealoga powstanie tu łudzące zjawisko pozornego dziedziczenia się cech anatomicznych i ich następstw neurologiczno-psychiatrycznych. [patrz też: medicus skarżysko, fotodermatoza, gemini radziejów ]

Tags: , ,

No Responses to “Napady padaczkowe.”

 1. Kickstart says:

  skarżę się od paru lat na bóle głowy

 2. Marianna says:

  [..] Odniesienie w tekscie do sprzedaż włosów naturalnych[...]

 3. Sidewalk Enforcer says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

 4. Midas says:

  [..] Cytowany fragment: szkła kontaktowe[...]

 5. Jigsaw says:

  Błagam, dokształćcie się trochę.

Powiązane tematy z artykułem: fotodermatoza gemini radziejów medicus skarżysko