Agnostycyzm płatnika ad

Podobnie musieliśmy zainwestować w portal elektroniczny, który umożliwi śledzenie zleceniodawców przez naszych pacjentów. Bez tego systemu bylibyśmy zależni od raportów zarządzanej opieki, które zawierają dane jedynie o subpopulacji naszych pacjentów. Nasz zespół biznesowy również zadał pytanie, czy nasza agnostyczna strategia płatnika jest finansowo opłacalna. Prawdziwą odpowiedzią jest to, że nie jesteśmy pewni. Niewątpliwie w pewnych sytuacjach tracimy pieniądze - na przykład świadcząc nieoficjal...

Zakażenie się gruźlicą w małżeństwie.

W sprawie szerzenia gruźlicy przez chorego na gruźlicę zasługuje na uwagę zagadnienie częstości zakażenia się w małżeństwie (tubercuiosie conjugalis) od chorego małżonka. Poczynione w tej sprawie spostrzeżenia i ogłoszone statystki dowodzą dużego niebezpieczeństwa zachorowania na gruźlicę w małżeństwie, w którym jedno z małżonków jest dotknięte tą chorobą. Zauważono, że żony zapadają na gruźlicę wtórnie i umierają częściej niż mężowie. Niebezpieczeństwo, jest szczególnie duże, jeżeli...

Gruźlica płuc.

Wśród kilku tysięcy tej młodzieży stwierdzono gruźlicę płuc wymagającą leczenia w 1,9%, wymagającą obserwacji w 5%, wygojoną w 9,5%, tak że razem odsetek wszystkich zmian gruźliczych wynosi 16,4. O panoszeniu się gruźlicy w Polsce można sądzić także na podstawie liczby zgonów z gruźlicy uwzględniając, że przed ostatnią wojną była ona 10-krotnie mniejsza niż liczba chorych na nią. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego R. P. wynosiły zgony z gruźlicy narządu oddechowego w całej Polsce w ...

Do przyspieszania dojrzewania betonu poza wyzej opisanymi metodami klasycznymi stosuje sie i inne metody

Nie stwierdzono klinicznie istotnych różnic między grupami leczonymi pod względem zmian od wartości wyjściowych do rocznego okresu obserwacji w zakresie statusu neurokognitywnego lub jakości życia związanej ze stanem zdrowia. 98,8 Brak korzyści operacja chirurgiczna została wykonana dla każdej podgrupy pacjentów wysokiego ryzyka (np. pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub cukrzycą) .10,11 Na podstawie liczby zakończonych przeszczepów mniej niż planowano, niepełna rewaskularyzacja była częsts...

Najnowsze zdjęcia w galerii korekcja-wzroku.org:

331#badania medycyny pracy jak wyglądają , #objaw lewkowicza , #kręgosłup w sporcie , #kodeks pracy badania lekarskie , #olej do włosów wysokoporowatych , #neurovit na co , #stopień umiarkowany niepełnosprawności , #terapia falą uderzeniową , #przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe , #trening umiejętności społecznych ,