Wpływ na zdrowie nadwagi i otyłości w 195 krajach na przestrzeni 25 lat

Chociaż rosnąca pandemia otyłości zyskała dużą uwagę w wielu krajach, skutki tej uwagi dla trendów i obciążenia chorobami związanymi z otyłością pozostają niepewne. Metody
Przeanalizowaliśmy dane z 68,5 miliona osób w celu oceny tendencji w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i dorosłych w latach 1980-2015. Korzystając z danych i metod badania Global Burden of Disease, obliczyliśmy również obciążenie chorobami związanymi z wysoką wskaźnik masy ciała (BMI), w zależności od wieku, płci, ...

Napady padaczkowe.

Napady padaczkowe, występujące wczesnym rankiem mogą mieć przyczynę w hipoglikemii; wystarczy wówczas zalecić zażywanie 200 g cukru na czczo, aby wyleczyć taką niby padaczkę samoistną. Jej przyczyna leży oczywiście w zakłóconym metabolizmie. Ale z kolei i zaburzenia metabolizmu mogą być wrodzone. Przez tzw. pogotowie drgawkowe rozumie się wrodzoną skłonność, ale znowu niekoniecznie dziedziczną, lecz wcześnie nabytą. Te wrodzone skłonności określano rozmaicie: psychopatia epileptoidalna czyli epileptoidia, con...

Dabigatran i postmarketingowe raporty krwawienia ad

Obawialiśmy się, że stosowanie dabigatranu po wprowadzeniu leku do obrotu może być inne niż jego zastosowanie w badaniu RE-LY (np. Różne populacje pacjentów, dawkowanie, jednoczesne przyjmowanie leków i stopień upośledzenia czynności nerek) lub że korekty dotyczące czynności nerek nie zostały wykonane prawidłowo. Jak to często bywa w przypadku raportów spontanicznych, raporty o krwawieniu na ogół nie zawierały informacji o czynnikach ryzyka pacjentów, wieku, czynności nerek ani o przyczynie zgonu. W niewielkiej liczbie pr...

W dlawicy piersiowej ból moze byc odczuwany w róznych miejscach

Zbadał okoliczności koalescencji , aby ustalić, czy zarząd Nowego Jorku przekroczył swoje uprawnienia administracyjne. Tingling odkrył po raz pierwszy, że podobnie jak zasada palenia wędzarniczego, rozporządzenie było obciążone wyjątkami wynikającymi z obaw ekonomicznych i politycznych , które nie wchodzą w zakres kompetencji Rady Zdrowia. Następnie stwierdził, że uprawnienia przyznane departamentowi zdrowia przez Kartę Nowego Jorku (od jej pochodzenia w 1730 r. Do kilkunastu poprawek do tej pory) nie przyznały zarządowi u...

Najnowsze zdjęcia w galerii korekcja-wzroku.org:

331#poduszka gryczana , #badania medycyny pracy jak wyglądają , #objaw lewkowicza , #kręgosłup w sporcie , #kodeks pracy badania lekarskie , #olej do włosów wysokoporowatych , #neurovit na co , #stopień umiarkowany niepełnosprawności , #terapia falą uderzeniową , #przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe ,