Kryptosporydioza żółciowa u osób zarażonych wirusem HIV po wybuchu wodorostowej kryptosporydiozy w Milwaukee ad 5

Somatostatynę zastosowano u 8 pacjentów z objawami żółciowymi (33 procent) i 16 pacjentami bez takich objawów (28 procent). Czternastu pacjentów z objawami żółciowymi (58 procent) i 10 bez takich objawów (17 procent) otrzymało całkowite żywienie pozajelitowe. Trzech pacjentów z objawami żółciowymi (12 procent) i 26 bez takich objawów (45 procent) nie musiało być hospitalizowanych (P = 0,005). Pacjenci z liczbą CD4 <50 na milimetr sześcienny spędzali dłuższe okresy w szpitalu niż pacjenci z większą liczbą zliczeń (22 . 5 vs. 7 . 3 d...

Wariacja geograficzna w usługach Medicare

Na wniosek członków Kongresu, Instytut Medycyny (IOM) zwołał komitet, aby zbadać różnice geograficzne w wydatkach Medicare na usługi szpitali, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. W szczególności komitet został zapytany, czy Medicare powinien modyfikować płatności w celu dostosowania wartości usług dostarczanych w regionie za pomocą indeksu wartości. Taki indeks odpowiadałby zarówno korzyściom zdrowotnym uzyskanym z dostarczonych usług, jak i ich kosztom. Wskaźniki płatności zostałyby wówczas podniesione w obszarach, w których świadcz...

Obserwacje morfinistów i innych narkomanów.

Rozpoznanie i różnicowanie w ostrych i przewlekłych zatruciach oraz w narkomaniach jest zagadnieniem znacznie zawilszym, niż by to mogło wynikać z przedstawionej powyżej symptomatologii. Wchodzą tu mianowicie w grę następujące trudności: 1. Nieodzowny jest tu wywiad, gdyż dotknięty nałogiem może dysymulować, a w chwili badania może nie zdradzać objawów zatrucia; o wywiad zaś czasem trudno. 2. Badanie przedmiotowe w lekkich przypadkach alkoholizmu nałogowego lub innej narkomanii wypada zazwyczaj ujemnie; grube zmiany somatyczne widuje się dopiero w dale...

Objaw Kerniga

Narodowy Instytut Doskonałości Klinicznej (NICE) został założony w 1999 roku, głównie w celu zaoferowania specjalistom w Wielkiej Brytanii National Health Service (NHS) porad na temat świadczenia opieki, która spełnia najwyższe osiągalne standardy. Rola NICE została rozszerzona w 2005 r. O udzielanie analogicznych porad szerszemu społeczeństwu zdrowia publicznego w zakresie zapobiegania złemu zdrowiu i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. (Nazwa została zmieniona na Krajowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej, ale akronim NICE nadal był używany). O...

Najnowsze zdjęcia w galerii korekcja-wzroku.org:

331#neurovit na co , #stopień umiarkowany niepełnosprawności , #terapia falą uderzeniową , #przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe , #trening umiejętności społecznych , #zakład opiekuńczo leczniczy , #węglowodany złożone produkty , #usg brzucha bydgoszcz , #rentgen zebow , #różyczka leczenie u dzieci ,