Obserwacje morfinistów i innych narkomanów.

Rozpoznanie i różnicowanie w ostrych i przewlekłych zatruciach oraz w narkomaniach jest zagadnieniem znacznie zawilszym, niż by to mogło wynikać z przedstawionej powyżej symptomatologii. Wchodzą tu mianowicie w grę następujące trudności: 1. Nieodzowny jest tu wywiad, gdyż dotknięty nałogiem może dysymulować, a w chwili badania może nie zdradzać objawów zatrucia; o wywiad zaś czasem trudno. 2. Badanie przedmiotowe w lekkich przypadkach alkoholizmu nałogowego lub...

Midostaurin plus Chemioterapia z ostrą białaczką szpikową z mutacją FLT3

Pacjenci z ostrą białaczką szpikową (AML) i mutacją FLT3 mają słabe wyniki. Przeprowadziliśmy badanie fazy 3 w celu ustalenia, czy dodanie midostauryny - doustnego multitarnego inhibitora kinazy, który jest aktywny u pacjentów z mutacją FLT3 - do standardowej chemioterapii może wydłużyć całkowite przeżycie w tej populacji. Metody
Przebadaliśmy 3277 pacjentów, w wieku od 18 do 59 lat, którzy mieli nowo zdiagnozowaną AML pod względem mutacji FLT3. Pacjen...

Prątek gruźlicy.

Zdaniem Leona Karwackiego i innych badaczów prątek gruźlicy należy do rodziny grzybków streptothrix i jest jedną z licznych postaci rozwojowych tego grzybka. Postaci te można wyhodować ze szczepów gruźlicy kwasoopornych osłabiając ich żywotność i przesiewając materiał pozornie nie rozwijający się na coraz nowe podłoża albo wysiewając materiał notorycznie gruźliczy jak ropę, wysięki opłucne i mózgowo-rdzeniowe, krew chorych na gruźlicę itd. Również w s...

Zbiorniki paliwa

ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA. Zatrucia czystym tlenkiem węgla widuje się raczej tylko w pracowniach chemicznych. W praktyce lekarskiej spotykamy się zazwyczaj z zatruciem gazami, których najbardziej trującym składnikiem jest tlenek węgla. Najpospolitsze bywa zatrucie gazem świetlnym lub czadem, który powstaje przy spalaniu drzewa, węgla kamiennego i torfu, tudzież przy niezupełnym spalaniu drzewa. Zwłaszcza piecyki żelazne bywają niebezpieczne, gdyż utrudniony jest odpł...

Najnowsze zdjęcia w galerii korekcja-wzroku.org:

331#kodeks pracy badania lekarskie , #olej do włosów wysokoporowatych , #neurovit na co , #stopień umiarkowany niepełnosprawności , #terapia falą uderzeniową , #przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe , #trening umiejętności społecznych , #zakład opiekuńczo leczniczy , #węglowodany złożone produkty , #usg brzucha bydgoszcz ,