Jest mnóstwo czynników, które moga

Jest mnóstwo czynników, które mogą sprzyjać wystąpieniu lub wywołać napad padaczkowy: przepracowanie, stan wycieńczenia, upał, czynniki toksyczne itd. Wy- starczy wskazać na wstrząsy kardiazolowe, elektryczne i inne. Stwierdzenie napadu padaczkowego nie jest więc dowodem istnienia padaczki jako choroby. Do myśle- nia dają np. przypadki padaczki odruchowej, np. napady przy bólach, nerwiaków amputacyjnych albo jako reakcja na podniety akustyczne lub. świetlne (paroxysmus musicogenes et photogenes); Znane są np. przypadki napadów wywołanych przez rytmiczne podniety optyczne, działające przy przejeździe zadrzewioną drogą” gdy nisko stojące słońce miga rytmicznie między mijanymi drzewami. Zjawisko to pró- bowano nawet wykorzystać przy leczeniu wstrząsami kardiazolowymi, wstrzykując bardzo małe ilości tego leku przy równoczesnym naświetlaniu chorego migocącym światłem 14-20 na sekundę (Gastaut, 1950). Widocznie ciała chemiczne w rodzaju kardiazolu obniżają próby pobudliwości drgawkowej, zwiększają więc pogotowie. :Wiele przemawia za tym, że padaczka przebiega ze zmniejszeniem zdolności wyrów- nawczej układu wegetatywnego. Poznać to po zwiększonej częstości napadów w okresie zaburzeń atmosferycznych, w okresie miesiączki itd. Warto wreszcie wspomnieć o nie- bezpiecznych doświadczeniach klinicznych, dokonywanych przez autorów szwedz- kich (Holmberg, Hard i Ramquist, 1956), którzy przedłużali czas trwania napadu drgawkowego niemal do 6 minut, kuraryzując chorych przed wstrząsem elek- trycznym przy równoczesnym wziewaniu tlenu. U zwierząt przedłużano napad do półtorej godziny za pomocą intensywnego dowozu tlenu i wielkich ilości adrenaliny. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, trądzik, odzież bhp ]

Tags: , ,

Comments are closed.