Padaczka.

Jeden z wybitnych nozografów XVIII w., Francois Boissier de Sauvages, zwrócił uwagę na napady padaczkowe pochodzenia kilowego, które ustępują pod wpływem rtęci. Autor ten wprowadził dwuznaczne określenie hystero-epuepsia na oznaczenie napadów padaczkowych symulowanych. Nie umiał on różnicować między padaczką a tzw. grand e hysterie. Przechwala się, że wyleczył groźbą chłosty 7-letnią dziewczynkę udającą napady padaczkowe. Te ostatnie opisywano pod różnymi nazwami, np. onobus caducus, onobus comitialis (dla zaznaczenia powrotności napadów), choroba św. Walentego, w niektórych okolicach Polski wielka choroba itd. Nazwa epilepsja pochodzi od greckiego epilambtinejn – napadać, chwytać. J. Ch. Reil (1759-1813) opisał w założonym przez siebie w r. 1796 Archiv fur die Physiologie rozdwojenie osobowości, nie różnicując tła padaczkowego i histerycznego. Nowoczesna nozografia zaburzeń padaczkowych jest dziełem neurologów i psychiatrów XIX i XX w. Zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat dokonał się istotny zwrot w poglądach na padaczkę, głównie dzięki badaniom elektroencefalograficznym i dzięki spostrzeżeniom neurochirurgów. Etiologia. Wciąż jeszcze pokutują rozpowszechnione pod wpływem psychiatrii rasistycznej przesadne zapatrywania, jakoby padaczka była chorobą dziedziczną. Fakty nie potwierdzają tych mniemań. Obliczono częstość występowania padaczki u 0,6-0,9% ludności, natomiast u krewnych epileptyków 1,5-3,2%, a więc niewiele więcej. Na 817 rodzin epileptyków stwierdzono obciążenie dziedziczne tylko w 11 rodzinach. Badania nad bliźniaczymi epileptykami również nie dowodzą dziedziczności, mianowicie u jednojajowych bliźniaków w 84% obydwaj chorują na padaczkę (powyższe dane wg Reichardta). Predyspozycja i dziedziczność to nie jedno i to samo. Mianowicie to samo pogotowie drgawkowe u bliźniaków może pochodzić stąd, że obaj w czasie ciąży i porodu przeszli te same warunki rozwojowe i byli narażeni na te same szkodliwości. Nie ma dowodów na endogenną etiologię padaczki skrytopochodnej. W grę wchodzi mnóstwo czynników etiologicznych różnej natury, które bezpośrednio lub pośrednio wywierają wpływ na część ruchowa kory mózgowej. Poza miejscowym ogniskiem padaczkorodnym mogą to być czynniki natury ogólnej, np. substancje toksyczne pochodzące z zaburzeń czynności narządów wewnętrznych. [hasła pokrewne: medicus skarżysko, fotodermatoza, gemini radziejów ]

Tags: , ,

No Responses to “Padaczka.”

 1. Alpha says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: makeup[...]

 2. Małgorzata says:

  same kremy nie dawały rady

 3. Mr. Wholesome says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pogotowie dentystyczne[...]

 4. Iwo says:

  może i was dotyczy podobny problem

Powiązane tematy z artykułem: fotodermatoza gemini radziejów medicus skarżysko