GRUŹLICA PŁUC.

GRUŹLICA PŁUC. Określenie przyczyny. Mianem gruźlica płuc nazywamy ogólną chorobę z przeważającymi zmianami w płucach, powstającą wskutek zakażenia ustroju swoistymi zarazkami, które zwiemy prątkami gruźlicy (bacillus tuberculosis ). Nazwa gruźlica jest dokładnym przekładem na język polski nazwy tuberculosis pochodzącej od słowa tuberculum, które oznacza ogruzek, ogruzełek. Chorobę nazwano gruźlicą, ponieważ zmienną jej cechę ze stanowiska anatomicznego stanowią najczęściej gruzełki.Przewlekła postępująca gruźlica płuc może doprowadzić do znacznego wychudnienia i wyniszczenia chorego. Takie postacie gruźlicy płuc zwiemy suchotami płuc, co oznacza dosłownie schnięcie, wiąd, niknięcie płuc, a takich chorych – suchotnikami. Znaczne wychudnienie i wyniszczenie chorego może nastąpić pod wpływem zakażenia gruźliczego także w bardzo krótkim czasie. Tę postać ostrej gruźlicy płuc przebiegającą z gorączką trawiącą (febris hectica), zwiemy suchotami galopującymi płuc (phthisis pulmonum florida). O zaraźliwości gruźlicy płuc wspominają lekarze polscy (Johnston, Schmidt) już w XVII wieku, a Kłosowski podkreśla w 1790 nie tylko zakażenie się gruźlicą przez obcowanie z chorymi na gruźlicę płuc, ale zaraźliwość plwociny tych chorych. Dopiero V.Hemin w r. 1865 pierwszy dowiódł doświadczalnie na zwierzętach, że gruźlica jest chorobą, zależną od dostania się do ustroju z zewnątrz swoistego jadu, znajdującego się nie tylko w ogniskach chorobowych, ale także w plwocinie chorego. Ostateczne stwierdzenie zakaźnego pochodzenia gruźlicy zawdzięcza nauka Robertowi Kochowi. Badacz ten wykrył w ogniskach gruźliczych u ludzi, bydła rogatego, koni, świń i innych zwierząt swoiste prątki, wyhodował je na pożywkach sztucznych i dowiódł, że zaszczepienie ich zwierzętom doświadczalnym wywołuje zmiany gruźlicze. O odkryciu prątka gruźlicy doniósł Koch na posiedzeniu Towarzystwa Fizjologicznego w Berlinie dnia 24 marca 1882 r. w referacie, tak dobrze uzasadnionym, że referat ten dotychczas jest wzorem dokładności prac naukowych. [przypisy: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe, trening umiejętności społecznych, zakład opiekuńczo leczniczy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: przegladarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe trening umiejętności społecznych zakład opiekuńczo leczniczy