Gastaut rozróznia wsród omawianych napadów

Gastaut rozróżnia wśród omawianych napadów drgawkowych uogólnionych (tzw. centrencefalicznych, czyli środkowo-mózgowych), przebiegających zawsze z utratą świadomości, następujące odmiany: 1) napad toniczno-kloniczny (grand mal) z masowym wyładowaniem wege- tatywnym i z bisynchronicznym eeg o rytmie 10jsek przerywanym falami wol,nymi w czasie fazy klonicznej; 2) napad toniczny typowy dla dziecka, trwający kilka dziesiątków sekund, z bisynchronicznym eeg polegającym na prostej desynchronizacji albo wyłado- waniu 10 sek i więcej; tutaj zalicza się spazmy przy encefalopatii dziecięcej z hipsarytmią, która jest raczej napadem tonicznym krótkotrwałym; 3) napad kloniczny dziecięcy polegający na uogólnionych drgnięciach, często niesynchronicznych i niesymetrycznych; trwa on kilka minut i przebiega z eeg 10 sek i z urozmaiconymi od początku napadu falami wolnymi; 4) mioklonia charakteryzująca się bardzo krótkim uogólnionym drgnięciem (secousse), przy czym eeg wykazuje krótką salwę fal 10sek z następowymi kilku falami wolnymi. Padaczka Kożewnikowa, opisana przez tego badacza w r. 1894, nazywana również epilepsia partialis continua, odmiana rzadka polegająca na występowaniu w okre- sach między napadami uogólnionymi drgawek klonicznych pewnych grup mięśnio- wych, przeważnie po jednej stronie. Drgawki te słabną, to znów nasilają się, i wów- czas mogą przejść w napad uogólniony. Trwa to długi czas. Najczęstszą etiologią bywają wirusy przy kleszczowym zapaleniu mózgu. Cierpienie to może mieć cha- rakter postępujący i prowadzić do otępienia. W okresie międzynapadowym świado- mość jest zachowana, chociaż zazwyczaj dość wyraźnie przyćmiona. W obserwowa- nym przeze mnie przypadku świadomość chorego wykazywała wyraźne cechv stanu pomrocznego. Niekiedy zdarzają się samorzutne wyleczenia, oczywiście z defektem psycheorganicznym. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, pierścionek zaręczynowy, salon fryzjerski mokotów ]

Tags: , ,

Comments are closed.