Choroby jako czynniki usposabiające do gruźlicy płuc.

Choroby jako czynniki usposabiające do gruźlicy płuc. Zagadnienie wpływu chorób, zwłaszcza narządu oddechowego na powstawanie gruźlicy płuc, było przedmiotem licznych badań. Przekonano się, że powstawaniu i rozwojowi gruźlicy płuc sprzyja pylica, a to wskutek tego, że długoletnie wdychiwanie wielkiej ilości różnego rodzaju pyłu krzemowego wywołuje zapalenie zarostowe dróg chłonnych w płucach oraz zmiany zapalne z rozwodem tkanki łącznej, zwłaszcza wzdłuż naczyń, i przez to usposabia do zatrzymywania prątków gruźlicy w płucach. Najszkodliwsza jest pylica płuc kamieniarska (chalicosis pulmonum), szczególnie powstająca wskutek wdychiwania bardzo drobnego pyłu piaskowcowego. W materiale lwowskiej kliniki w okresie 1927-1929 r. było na 535 chorych na gruźlicę płuc ślusarzy 32%, stolarzy 28%, kamieniarzy 20%, szewców 12%, krawców 8%, a więc gruźlica dotyczyła przede wszystkim tych zawodów, w których wchodzi w rachubę pył żelazny, piaskowy i drzewny. Natomiast przewlekłe wdychiwanie pyłu węglowego oraz wapiennego wikła się gruźlicą płuc rzadko, a wtenczas – tak jak w pylicy porcelanowej – gruźlica płuc ma przebieg zwykle przewlekły i łagodny. Rozszerzenie oskrzeli, kiła oraz promienica płuc sprzyjają powstawaniu gruźlicy. Pogląd Rokitanskyego o antagonizmie między rakiem a gruźlicą płuc okazał się mylny. Co się tyczy zapalenia opłucnej, które dawniej często uważano za przyczynę gruźlicy płuc, to według nowoczesnych pojęć, zapalenie opłucnej powstaje w przeważnej liczbie przypadków na tle istniejącej już gruźlicy. Uodporniając ustrój, zapalenie to powstrzymuje nieraz rozwój gruźlicy płuc. Ostre choroby zakaźne płuc, grypa,odra nie usposabiają do gruźlicy płuc, ani nie pogarszają jej przebiegu. Grypa, którą chory podaje nieraz w wywiadach, jest bardzo często wykazem nawału gruźliczego. Co do krztuśca, to sprawa nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Jedni twierdzą, że krztusiec wywiera wyraźny wpływ ujemny na gruźlicę płuc u dzieci (Jan Bogdanowicz), inni natomiast tego nie potwierdzają. Gazy bojowe a zwłaszcza iperyt, jak można o tym sądzić na podstawie statystycznych badań następstw zatrucia nimi, mogą sprzyjać powstaniu gruźlicy płuc. Przebieg jej w tych wypadkach jest najczęściej powolny, łagodny, ze skłonnością do zmian włóknistych z następową rozedmą płuc. Przewlekły nieżyt nosa, skrzywienie przegrody nosowej, wyrośle gruczołowate i inne zmiany w nosie utrudniające oddychanie przez nos, mogą sprzyjać dostawaniu się zarazków gruźlicy przez jamę ustną. Próchnica zębów ułatwia zatrzymywanie się prątków gruźlicy w jamie ustnej. Tutaj prątki mogą się rozmnażać, a następnie dostawać się do innych części ustroju. W okresie przedinsulinowym na gruźlicę płuc zapadali bardzo często chorzy na cukrzycę, zależnie od wyniszczającego działania tej choroby. [hasła pokrewne: gamma globuliny, apteka gemini sopot, dagmara winiarska ]

Tags: , ,

No Responses to “Choroby jako czynniki usposabiające do gruźlicy płuc.”

  1. Radosław says:

    ból długo się utrzymuje należy udać się do lekarza

  2. New Cycle says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: podologia[...]

  3. Blister says:

    ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

Powiązane tematy z artykułem: apteka gemini sopot dagmara winiarska gamma globuliny