Gruźlica.

Chore dzieci mogą rozsiewać w otoczeniu prątki gruźlicy. Dotyczy to nawet nie kaszlących, dotkniętych tzw. gruźlicą zamkniętą.. Taka gruźlica często przebiega bez wyraźnego zakłócenia ogólnego, stanu chorego dziecka i objawia się naciekami w okolicy wnęki płuc lub w miąższu płucnym. Zakażenie gruźlicze daje się w tym wypadku wykryć nieraz tylko badaniem radiologicznym klatki piersiowej, dodatnim odczynem skórnym Pirqueta.Takie dzieci mogą nie tylko mieć zjadliwe prątki gruźlicy w zawartości żołądka, ale mogą rozsiewać je dookoła siebie, tak iż można je znaleźć na poszewkach i w ogóle na przedmiotach otaczających. Świnki morskie, zakażone takimi prątkami, giną na gruźlicę. Gruźlicę mogą szerzyć także osoby, które wykrztuszają prątki gruźlicy, pomimo że czują się zupełnie dobrze i najdokładniejsze badanie podstawowymi metodami oraz promieniami rentgenowskimi nie wykrywa w ich płucach żadnych zmian gruźliczych. Są to nosiciele prątków gruźlicy”. Mogą to być jednak chorzy na gruźlicę płuc, lecz ze zmianami w płucach nieuchwytnymi wskutek bardzo małych rozmiarów zmian, ich siedziby, mało dostępnej dla metod badania, lub ich charakteru. W innych przypadkach można w wywiadach takich osób wykryć podejrzane choroby opłucnej lub płuc. Nieraz są to chorzy z klasycznym obrazem przewlekłego nieżytu oskrzeli na tle rozedmy płuc maskującej zmiany gruźlicze w płucach, których to zmian nie można wobec tego rozpoznać, chociaż w plwocinie, zwłaszcza w okresie zaostrzenia, wykrywa się prątki. Zdarzają się także, wprawdzie rzadko, chorzy na gruźlicę pozapłucną, np. kostno-stawową, u których można niekiedy wykryć w plwocinie przy badaniu wielu preparatów bardzo meliczne prątki, pomimo że w płucach nic stwierdza się zmian, Niektórzy tłumaczą takie przypadki zdolnością tkanki płucnej wydalana z ustroju prątków gruźlicy, stwierdzoną doświadczalnie na królikach. Prątki gruźlicy u osób bez zmian w płucach mogą pochodzić z migdałków podniebiennych, uległych gruźlicy pierwotnej. Ta nieczęsta postać gruźlicy przebiega przeważnie w postaci przerostu migdałków. Rozpoznać ją można nieraz tylko badaniem ropy, uzyskanej przez ugniatanie zmienionego migdałka. [patrz też: apteka malbork dyżur, usg brzucha bydgoszcz, rentgen zebow ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: apteka malbork dyżur rentgen zebow usg brzucha bydgoszcz