Chore dzieci moga rozsiewac w

Chore dzieci mogą rozsiewać w otoczeniu prątki gruźlicy. Do- tyczy to nawet nie kaszlących, dotkniętych tzw. “gruźlicą zamkniętą.”. Taka gruźlica często przebiega bez wyraźnego zakłócenia ogólnego, stanu chorego dziecka i objawia się naciekami w okolicy wnęki płuc lub w miąż- szu płucnym. Zakażenie gruźlicze daje się w tym wypadku wykryć nieraz tylko badaniem radiologicznym klatki piersiowej, dodatnim odczy- nem skórnym Pirqueta. Takie dzieci mogą nie tylko mieć zjadliwe prątki gruźlicy w zawartości żołądka, ale mogą rozsiewać je dookoła siebie, tak iż można je znaleźć na poszewkach i w ogóle na przedmiotach otacza- jących. Świnki morskie, zakażone takimi prątkami, giną na gruźlicę. Gruźlicę mogą szerzyć także osoby, które wykrztuszają prątki gruźlicy, pomimo że czują się zupełnie dobrze i najdokładniejsze badanie pod- stawowymi metodami oraz promieniami rentgenowskimi nie wykrywa w ich płucach żadnych zmian gruźliczych. Są to “nosiciele prątków gruźlicy”. Mogą to być jednak chorzy na gruźlicę płuc, Iecz ze zmianami w płucach nieuchwytnymi wskutek bardzo. małych rozmia- rów zmian, ich siedziby, mało dostępnej dla metod badania, lub ich cha- rakteru. W innych przypadkach można w wywiadach takich osób wy- kryć podejrzane choroby opłucnej lub płuc. Nieraz są to chorzy z kla- sycznym obrazem przewlekłego nieżytu oskrzeli na tle rozedmy płuc maskującej zmiany gruźlicze w płucach, których to zmian nie można wo- bec tego rozpoznać, chociaż w plwocinie, zwłaszcza w okresie zaostrzę- nia, wykrywa się prątki. Zdarzają się także, wprawdzie rzadko, chorzy na gruźlicę pozapłucną, np. kostno-stawową, li których można niekiedy wykryć w plwocinie przy badaniu wielu preparatów bardzo meliczne prątki, pomimo że w płucach nic stwierdza się zmian, Niektórzy tłumaczą takie przypadki zdolnością tkanki płucnej wydalana z ustroju prątków gruźlicy, stwierdzoną doświadczalnie na królikach, Prątki gruźlicy u osób bez zmian w płucach mogą pochodzić z mig- dałków podniebiennych, uległych gruźlicy pierwotnej. Ta nieczęsta postać gruźlicy przebiega przeważnie W postaci przerostu migdałków. Rozpoz- nać ją można nieraz tylko badaniem ropy, uzyskanej przez ugniatanie zmienionego migdałka. [patrz też: , biustonosze do karmienia, ubranka dla niemowląt, trener personalny ]

Tags: , ,

Comments are closed.